INFORMASJONSKANAL FOR DE SOM DRIVER SMÅ BEDRIFTER I NORGE

DU MÅ SETTE DEG INN I DETTE:

  • Som arbeidsgiver må du trekke skatt av lønnen du utbetaler til dine ansatte.
  • Hvor mye du skal trekke finner du i lønnstakerens skattekort.
  • Du må også beregne og sette av feriepenger av lønn og annet arbeidsvederlag i regnskapet ditt.
  • Etter ferieloven har ansatte krav på 4 uker og 1 dag ferie.
  • Arbeidstakere over 60 år har rett til en uke ekstra ferie. Feriepengene utgjør da 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 %.
  • Når du har ansatte må du beregne og betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som utbetales.
  • Husk at du også må beregne og bokføre arbeidsgiveravgift av feriepengene.

Har du spørsmål eller kommentarer send meg gjerne en epost post@bedriftskanalen.no

© 2017 by Bedriftskanalen. All rights reserved.