INFORMASJONSKANAL FOR DE SOM DRIVER SMÅ BEDRIFTER I NORGE
Som arbeidsgiver har du en del plikter. Én av dem er å rapportere inn opplysninger om dine ansatte og deres inntekter til myndighetene. Dette gjør du med a-meldingen.
 
Hva er a-melding og hvem gjelder dette for?
Har du ansatte i din bedrift? Da må du til å levere a-melding.
A-melding er en månedlig rapportering som arbeidsgiver sender til Altinn. Dette skjemaet opplyser om arbeidsgiveravgift, samt inntektene, forskuddstrekk og arbeidsforholdene til dine ansatte. I tillegg til finansskatt om din bedrift er pålagt dette.

Hvorfor har vi a-ordningen?
A-meldingen skal gjøre hverdagen din som arbeidsgiver litt enklere. Tidligere måtte man rapportere inn opplysninger til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten ved å levere hele fem forskjellige skjemaer med ulike tidsfrister. Mye styr, ikke sant? Fra 1. januar 2015 trådte a-ordningen i kraft og erstattet de fem skjemaene med a-meldingen. Nå trenger du bare å fokusere på ett elektronisk skjema.

Når skal a-meldingen leveres?
Fristen for innlevering av a-meldingen er den 5. hver måned. Faller den 5. på en helg eller på en rød dag er fristen for innlevering av a-melding førstkommende virkedag. Om du har en bedrift med få ansatte og ikke benytter deg av et lønnssystem, skal du fylle ut a-meldingen på Altinn sin nettside. Dette er tungvint og kan fort bli feil.

Opplys alltid om arbeidsforhold i a-meldingen
Hva som skal meldes i a-meldingen kommer an på hvilken opplysningsplikt du har. Uansett er det en del informasjon som nesten alltid skal rapporteres, slik som lønnsutbetalinger og informasjon om dine ansatte. Husk at hver gang du leverer a-meldingen, skal du rapportere om status på arbeidsforholdet til dine ansatte. Dette gjelder også om du ikke utbetaler lønn. Når en ansatt slutter må du registrere sluttdato den måneden han eller hun slutter.

Hva skjer om du ikke leverer a-meldingen eller gjør feil?
Du som arbeidsgiver får tvangsmulkt ved manglende eller for sent levering av a-meldingen. Dette gjelder også om du leverer den med feilopplysninger. Tvangsmulkt vil si en bot du får for hver dag leveringen uteblir. Dette kan fort bli dyrt! Dersom du leverer a-melding etter fristen den 5. vil du få en daglig tvangsmulkt. Hvis du ikke leverer komer purring raskt fra altinn..
 
For A-meldingen er satsen for tvangsmulkt  1/10 rettsgebyr (dvs kr 113)  pr inntektsmottaker som mangler eller  har feil i opplysningene pr dag. Maksgrensen er 1 000 rettsgebyr per periode. Maksbeløpet er 1 130 000 kroner per periode.

Å ikke levere a-meldingen kan også få konsekvenser for dine ansatte. De kan nemlig få feil i skattemeldingen eller ukorrekte utbetalinger fra NAV. Med andre ord er det veldig viktig at du rapporterer riktig og innen leveringsfristen.

Norlønn er en rimelig løsning som hjelper deg med A-meldingen
Innsendinger av a-meldinger til www.altinn.no  på manuell måte er svært tungvint og forårsaker ofte feil. Sjekk Norlønn som gjør leveringen av a-meldingen enklere og mer oversiktlig for deg med en liten bedrift. Du sender direkte fra systemet og får tilbake kvitteringer og rapporter. I lønnssystemet er opplysninger om arbeidsforholdene til dine ansatte og lønnsartene som skal rapporteres, forhåndsdefinerte til a-meldingen.
 
Med Norlønn er du sikker på at dine lønnsutbetalinger og medarbeideropplysninger blir rapportert korrekt hver måned. Systemet vårt vil nemlig gi deg beskjed om hvilke opplysninger om den ansatte og informasjoner om lønn som er obligatoriske for a-meldingen.
Eksempler på forhåndsdefinerte lønnsarter i Norlønns lønnssystem er fastlønn, timelønn, særlige tillegg, overtid og feriepenger. Opplysningene du angir kan sendes direkte fra Norlønn til Altinn.
 
Bedriftskanalen hjelper deg i gang og tilbyr en bistandsavtale fra kr 500 + mva pr måned. Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Har du spørsmål eller kommentarer send meg gjerne en epost post@bedriftskanalen.no

© 2017 by Bedriftskanalen. All rights reserved.