INFORMASJONSKANAL FOR DE SOM DRIVER SMÅ BEDRIFTER I NORGE

Oppdatert informasjon januar 2022

Stortinget har vedtatt å øke arbeidsgiverperioden ved permittering (arbeidsgiverperiode I) fra 10 til 15 dager. I lovens forarbeider opplyses det at en "Iverksetting fra 1. mars 2022 vil gi partene i arbeidslivet tilstrekkelig tid til å innrette seg etter nye regler". 

Her kan du lese om permittering som har vært mye diskutert i media.

Har du spørsmål eller kommentarer send meg gjerne en epost post@bedriftskanalen.no

© 2017 by Bedriftskanalen. All rights reserved.