INFORMASJONSKANAL FOR DE SOM DRIVER SMÅ BEDRIFTER I NORGE

Teksten kan kopieres og limes inn i tekstbehandling (Word):

 

 

Til

Eva Nilsen                 P.nr: 030468 23456

Langgaten 6,

1343 Lillevik

Sandvika den 31/5-22

Fra arbeidsgiver:

Smitt og Smule AS    Org.nr: 1234556

Eplegaten 6,

1300 Sandvika

Permitteringsskriv

Vi viser til permitteringsvarsel utstedt 13/5-22, samt bedriftens vanskelige økonomiske situasjon.

Du vil fra i morgen 1/6-22 være heltidspermittert fra din stilling som sekretær i Smitt og Smule AS. Situasjonen for bedriften virker lysere om 2-3 måneder i forbindelse med sesongstart. Undertegnede regner derfor med at du vil være tilbake i full jobb igjen innen denne tiden.

I permitteringstiden regnes du juridisk som ansatt i bedriften, men du står fritt til å ta arbeid hos andre i denne tiden. Hvis du tar arbeid hos andre som går ut over sannsynlig permitteringstid må du imidlertid si opp din stilling her på ordinær måte.

De første 15 dagene av permitteringen er arbeidsgiverperiode og du vil få ordinær lønn for disse dagene herfra. For resten av permitteringstiden må du søke trygd fra NAV. Der vil de sikkert ønske opplysninger om lønn og skattetrekk, som derfor oppgis nedenfor:

Din månedslønn er:    Kr 25.500,-

Skattetrekk:                Prosent 29%

Med hilsen

Smitt og Smule AS

Olav Pedersen

daglig leder

 

 

Har du spørsmål eller kommentarer send meg gjerne en epost post@bedriftskanalen.no

© 2017 by Bedriftskanalen. All rights reserved.