INFORMASJONSKANAL FOR DE SOM DRIVER SMÅ BEDRIFTER I NORGE
  • En viktig arbeidsoppgave for daglig leder er å holde orden på økonomien i bedriften.
  • I aksjelovens § 6-14 4 ledd står det: «Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte»
  • Hvis man slurver litt på økonomi- og regnskapsområdet kan en komme i straffeansvar, bli erstatningspliktig og få økonomiske sanksjoner i form av bøter og mulkter. Brudd på regnskapslovgivningen straffes strengt.
  • Et annet viktig forhold er at orden i regnskapene vil gi trygghet og sikkerhet for å styre bedriften.  En bedrift lever i samspill med omgivelsene, de ansatte og deres familier, leverandører, banker og myndigheter
  • Derfor sørg for å ha orden i bakgården !

Har du spørsmål eller kommentarer send meg gjerne en epost post@bedriftskanalen.no

© 2017 by Bedriftskanalen. All rights reserved.