INFORMASJONSKANAL FOR DE SOM DRIVER SMÅ BEDRIFTER I NORGE

Her er noen tips for deg som har ført regnskapet i 2018 og vil forsøke selv å avslutte regnskapsåret.. Hvis du gjennomfører dette før din regnskapsfører overtar for å lage endelig årsregnskap og skattemelding vil du spare kosrnader.

LOVER OG REGLER
På dette området er det endel lover og regler som du må kjenne. I Lov om bokføring står det følgende i paragraf 11:

Ved utarbeidelse av årsregnskap og næringsoppgave skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige.

Med en lovbestemmelse følger det ofte en forskrift som angir mer konkret hva som menes med lovparagrafen. Forskrift om bokføring (bokføringsforskriften) finnes disse reglene i kapitel 6

AVSTEMMINGER ER EN KVALITETSSIKRING AV REGNSKAPET

Før du avslutter regnskapsåret må du sørge for å avstemme alle regnskapskonti av betydning i balansen. Du skal kunne dokumentere hva som ligger bak hver enkelt saldo i balansekontoene. Dette er med på å sikre at de opplysningene som gis i regnskapet er korrekt.

Hvis regnskapet avlegges med alvorlige feil kan det har store konsekvenser. Foruten at du lurer deg selv kan du "lure" banken din som er veldig interessert i hvordan "butikken" går. Videre vil du, uten at du er klar over det, lure myndighetene som fastsetter skatter og avgifter på feil grunnlag. Videre kan dine kunder og leverandører få et falskt bilde av din virksomhet. Derfor er avstemming og dokumentasjon så viktig.

Her er noen eksempler på noen  grunnleggende avstemminger som MÅ være på plass:

 • Saldo på regnskapskontoen for bank må stemme med saldoen som fremkommer på kontoutskriften fra banken
 • Saldo på regnskapskontoen for skyldig arbeidsgiveravgift skal stemme med det du faktisk er skyldig i følge innsendte a-meldinger
 • Saldo på regnskapskontoen for skyldig merverdiavgift, skal stemme med ubetalt merverdiavgift for siste termin 
 • Regnskapskontoen for kasse skal stemme med faktisk beløp i kassen
 • Regnskapskontoen for varelager skal stemme med de varene som faktisk er på lager. Dette dokumenteres med lister fra varetelling

Bedriftskanalen har spesialisert seg på å hjelpe deg som fører regnskapet selv når gjelder avslutning av regnskapet.Ta gjerne kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Papirarbeid

 • Regnskapsbilagene er grunnlaget og dokumentasjonen for regnskapsføringen. Det er viktig at du oppbevarer alle bilag slik at alle transaksjoner blir bokført og dokumentert.
 • Det kan være både tidkrevende, kostbart og vanskelig for deg å skulle fremskaffe bilagene i ettertid.
 • Blir et bilag borte vil du miste retten til fradrag i inntekten eller merverdiavgiften. - Det betyr et økonomisk tap som du unngår med god orden
 • Eksempel til ettertanke: En faktura på 12 500 kroner blir borte. Den gir rett til fradrag på 2 500 kroner i merverdiavgift og minst 2 500 kroner i skatt. Til sammen vil denne fakturaen være verdt over 5 000 kroner og bør behandles deretter. Mange tenker, det jo bare en kjedelig faktura... men det et "verdipapir" - det er du som taper på dette..
 • Derfor: Lag deg gode systemer og rutiner for å behandle bilagene og sørg for at de kommer inn i regnskapet, enten på papir eller elektronisk.
 • Husk det er du som daglig leder som er ansvarlig for korrekt regnskap.

Hvorfor føre regnskap?
 • De aller fleste som driver næringsvirksomhet  må føre et regnskap.
 • Regnskapet er en form for historieskrivning og dokumenterer hva som har skjedd med bedriftens økonomi (inntekter og kostnader)
 • Regnskapet danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene.
 • Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av.
 • Et ajourholdt regnskap er også et av dine viktigste styringsverktøy.

Må alle føre regnskap?

 • Noen personlig næringsdrivende kan slippe å føre et regnskap. Dette gjelder i hovedsak de som har under 50 000 kroner i inntekt i året og ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Gjelder dette for deg må du likevel dokumentere alle inntektene og kostnadene og oppbevare dette etter bokføringsreglene.
 • Merk forskjellen på disse begrepene bokføringspliktig og regnskapspliktig.
 • I Norge er regnskapsregelverket delt i to. En bedrift er enten kun bokføringspliktig, eller både bokførings- og regnskapspliktig.
 • De fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktige.
 • Alle aksjeselskaper er i tillegg regnskapspliktige. Forenklet betyr dette at de som er regnskapspliktige må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, i tillegg til skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten.

Accounting Professional Hero

Nå i begynnelsen av året 2019 har du sikkert hørt den intense radioreklamen:
"Prøv gratis - det er enkelt å føre regnskap selv - du trenger ingen regnskapsfører - spar penger ..."
 
Her er vår mening:
Under visse forutsetninger kan det være en god løsning for de minste bedriftene. De nyeste skybaserte regnskapsløsningene tar store skritt mot brukervennlighet for "de som ikke har peiling på regnskap", men her er forsøk på litt nøkterne vurderinger. Undertegnede har lang fartstid som regnskapsfører og har fulgt utviklingen.
 • Du kan føre regnskapet selv, men har du ikke kjennskap til regelverket bør du vurdere å få avtale med en profesjonell regnskapsfører til å føre regnskapet for deg. Eventuelt kan du få en regnskapsfører til å hjelpe deg i en startfase.
 • For noen få hundrelapper i måneden får du i dag tilgang til gode web-baserte regnskapsprogrammer med mye innebygget hjelp og automatiserte føringer. Mange systemer bygges opp rundt ulike moduler slik at du ikke betaler for mer enn du trenger. Uten ansatte trenger du for eksempel ikke funksjoner for å kjøre lønn.  Vi kan anbefale Tripletex, 24SevenOffice eller Visma eAccounting.
 • Selv med slike programmer anbefaler vi at du får støtte fra en profesjonell regnskapsfører.
 • Regnskap er et fag, ikke noe man lærer på 1-2-3, men vi mener at 90% av regnskapsarbeidet kan du gjøre selv, men de resterende 10% bør du ha hjelp til av folk med kompetanse. Feil og mangler kan koste dyrt.

Før du gå i gang må du vurdere følgende:

 • Har jeg virkelig lyst og er motivert til å gjøre noe jeg "ikke kan"
 • Er jeg forberedt på at det vil ta mye tid (hvertfall i starten) med prøving og feiling
 • Hvis du er gründer i etableringsfasen må du vurdere hva du skal bruke din egen travle tid på - mot å "kjøpe" en tjeneste - heller jiobbe med din forretingside
 • Hva er ditt motiv? Å spare penger eller få en en løpende kontroll med driften? Hvis det er det første vil du sannsynligvis ikke sparer penger da risikoen for at oppretting av eventuelle feil vil kunne koste dyrt. Det koster mer å reparerere et regnskap enn å gjøre det riktig første gangen

Vi vil anbefale følgende løsning hvis du ønsker å engasjere deg i regnskapsføringen:

 • Inngå en avtale med Tripletex eller Visma eAccounting
 • Inngå avtale med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.med støtte og kvalitetskontroll
 • Da kan du få både i "pose og sekk" - en ajourført løpende "hands on" kontroll med driften og trygghet for at regnskapet følger lover og regler og ikke inneholder feil og mangler
 • Du får en trygghet og en kontroll over forhold som virker "kaotiske"
 • Skal regnskapet brukes til styring av økonomien må det være "ferskvare"
 • Ta kontakt for nærmere opplysninger på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • En viktig arbeidsoppgave for daglig leder er å holde orden på økonomien i bedriften.
 • I aksjelovens § 6-14 4 ledd står det: «Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte»
 • Hvis man slurver litt på økonomi- og regnskapsområdet kan en komme i straffeansvar, bli erstatningspliktig og få økonomiske sanksjoner i form av bøter og mulkter. Brudd på regnskapslovgivningen straffes strengt.
 • Et annet viktig forhold er at orden i regnskapene vil gi trygghet og sikkerhet for å styre bedriften.  En bedrift lever i samspill med omgivelsene, de ansatte og deres familier, leverandører, banker og myndigheter
 • Derfor sørg for å ha orden i bakgården !

Har du spørsmål eller kommentarer send meg gjerne en epost post@bedriftskanalen.no

© 2017 by Bedriftskanalen. All rights reserved.